Et kontorlandskap

Åpenhetsloven

Bas Kommunikasjon har som mål å bidra til at vår virksomhet og vårt samarbeid med leverandører fremmer åpenhetslovens formål. Det innebærer at vi i Bas Kommunikasjon er bevisst vårt ansvar som selskap, og fremmer respekten for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med de tjenester som vi leverer. Vi er en del av Posten Norge konsernet og det er Posten Norge som er konsernansvarlig for dokumentasjon vedrørende åpenhetsloven. Se dokumentasjon her.

I Bas Kommunikasjon gjennomfører vi aktsomhetsvurderinger årlig for å kartlegge og vurdere negativ påvirkning ut fra egen virksomhet, leverandørkjede og forretningsforbindelser. Gjennom dette arbeidet vil vi avdekke og identifisere eventuelle vesentlige risiki i eksisterende leverandørforhold som krever umiddelbar handling for å redusere skade. Slik risiki er ikke så langt avdekket i prosessen.

Dersom det er iverksatt tiltak eller planer for å forebygge og redusere negative konsekvenser vil tiltakene og planene publiseres her.

HENVENDELSER OM ÅPENHETSLOVEN ta kontakt med oss på hei@bas.no