Ny kommunikasjonsplattform for ARK

Kunde

ARK Bokhandel

Prosjekt

Ny kommunikasjonsplattform for ARK

Tidspunkt

Våren 2020

ARK er Norges største bokhandelkjede. De ønsket å skape en kundeopplevelse som Norge ikke har sett maken til for sine 1,3 millioner ARK-venner.

01 D9656 F 4 E75 422 D 889 A 6 CB739 A1 A315

Ny Marketing Automation-løsning

ARK ønsket å øke kundeverdien med mer relevant og spennende kommunikasjon på tvers av betalte og eide kanaler. For å få til dette skaffet ARK en ny Marketing Automation-løsning (MA-løsning), nemlig Salesforce Marketing Cloud (SFMC).

ARK ønsket å sikre at implementeringen av SFMC ikke ble et IT-prosjekt, men at det ble forretningsdrevet. Bas ble kontaktet, og vi fikk oppdraget med å spesifisere og planlegge implementeringsprosjektet sammen med ARK, Salesforce og ARKs partner på IT-tjenester.

Nøkkelen til suksess var å sørge for at implementeringen ble forretningsdrevet.

Målet med forprosjektet

Målet med forprosjektet var å sikre:

  • At implementeringsprosjektet ble forretningsdrevet og basert på ARKs mål og suksesskriteria
  • At ARKs krav til oppsett av kommunikasjonsløp og tilhørende teknisk infrastruktur var «future proof» - dvs. at det også skulle dekke de fremtidige behovene til ARK.
  • At ARK selv tok eierskap til prosjektet og SFMC i etterkant, gjennom opplæring og klare mål for hver fase
  • At prosjektet ble planlagt med en god prosjektplan, realistiske estimater på kostnader og kalendertid som ville medgå, en oversikt over risikofaktorer og plan for håndtering av disse, m.m.

En ny måte å gjennomføre prosjekt på

Forprosjektet ble gjennomfør på tre uker i april og mai 2020. Dette var i perioden da Norge i praksis var nedstengt og i «korona-karantene».

Workshops, møter, kommunikasjon og dokumentasjon skjedde kun i digitale kanaler. Deltakerne i prosjektet satt på sine hjemmekontor i tre forskjellige land, og alt foregikk på engelsk. Til vanlig gjennomfører vi slike forprosjekt med stor grad av interaksjon, tegning på tavler osv. – så dette var en ny erfaring også for oss i Bas.

Mockup ARK

Til tross for begrensningene ble forprosjektet gjennomført raskere, med færre medgåtte timer og til en lavere kostnad enn det som var budsjettert.


Resultatet

ARK var godt fornøyd med gjennomføringen og anser seg nå som godt rustet til selve implementeringen av deres nye MA-løsning. Vi i Bas er helt enige! Lykke til med implementeringen!

«Takk for din stødige hånd og sterke bidrag underveis i D&D. Du har vært en enorm ressurs i denne prosjektfasen. Vi hadde ikke kommet så langt så raskt uten din hjelp👏» – Prosjekteier hos ARK

Har du spørsmål om valg av MA-løsning?

Har du spørsmål om valg av MA-løsning og hvordan sikre at implementeringen ikke blir et IT-prosjekt, men et prosjekt der kundeopplevelse og forretningsverdi står i sentrum, så kontakt gjerne Are Solberg: are.solberg@bas.no. Han har gjennomført denne typen prosjekter for mer enn 50 store nordiske bedrifter med 5 forskjellige MA-løsninger de siste 16 årene.