Konsept for Demensaksjonen

Kunde

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Prosjekt

Konsept for Demensaksjonen

Tidspunkt

2017-2019

Demensaksjonen er en innsamlingskampanje, og for å få folk til å gi penger måtte vi skille oss ut, vekke følelser, ha en tydelig CTA og enkle betalingsløsninger

Demensaksjonen 2019 dame 2

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som jobber med demens og hjerte- og karsykdommer ved lokalt arbeid, politisk påvirkning og innsamling til forskning.


I 2017, for å kompensere for bortfallet av inntekter fra TV-aksjonen, laget Nasjonalforeningen en ny strategi. Den tradisjonelle bøsseinnsamlingen skulle styrkes med sosiale medier og datadrevet markedsføring. Bas Kommunikasjon vant oppdraget om gjennomføring og utvikling av et nytt konsept for Demensaksjonen.

Frykten for å få demens

Vi skaffet oss innsikt gjennom workshops, spørreundersøkelser og intervjuer med forskere, demenssyke, pårørende samt «folk flest». En av tingene vi avdekket var at det er en stor frykt for å få alzheimer – på egne og pårørendes vegne.

Dette er en innsamlingskampanje, og for å få folk til å gi penger i en rask kanal som FB måtte vi skille oss ut, vekke følelser, ha en tydelig CTA og enkle betalingsløsninger.

Vi valgte å løse dette ved å ta frykten for demens på alvor, og formulere følelsene hos syke og pårørende. Dette førte til konseptet: «Jeg er redd».

Kreativ strategi

Vi utarbeidet en payoff som spiller på håpet om at demens er mulig å kurere:

Vi skal finne en kur. Bare forskning kan stoppe demens.

Det visuelle uttrykket var gjennomgående i alle uttak: Nærbilder av pårørende på sort bakgrunn.

Vi designet annonser til sosiale medier og display-annonsering, og lagde korte, responsutløsende tekster:

Vi laget også en film til sosiale medier med sønnen og kona til Svein med Alzheimer, og deres håp om å finne en kur.

I tillegg bidro vi med rådgivning, innholdsproduksjon, animasjon og landingssider i forbindelse med kampanjen.

Landingssidene speilet annonsene giverne klikket på, og var optimalisert med tanke på innsamling av gaver på Vipps eller web.

Resultater

Kampanjen ble en stor suksess - både blant bøssebærerne og digitalt.

  • Kampanjen fikk en ROAS på 206 %, noe som tilsvarer en 208 % økning fra året før. I tillegg reduserte vi CPO (kostnad per konvertering) med 59 %.
  • CPC gikk fra 12,08 kr til 7,08 kr, noe som tilsvarer en reduksjon på 41,4 % fra året før, og 69,4 % fra 2017. Dette vil si at annonsene opplevdes som relevante.
  • CTR gikk fra 1,11 til 1,81, noe som tilsvarer en 63 % økning fra året før, og en økning på 376 % fra 2017.
  • Foruten de konkrete tallene, skapte kampanjen enormt med engasjement i sosiale medier – nærmere bestemt 183 000 innleggsengasjement.