Komplett kommunikasjonsbyrå for Pensjonistforbundet

Kunde

Pensjonistforbundet

Prosjekt

Komplett kommunikasjonsbyrå for Pensjonistforbundet

Tidspunkt

2019 - i dag

Pensjonistforbundet er Norges fremste organisasjon for eldre. De ønsket et byrå til å bidra med idéutvikling, budskapsvinkling, tekstbearbeiding, innholdsproduksjon, design, målgruppeutvelgelse, databehandling og annonsering i fysiske og digitale kanaler, og valget falt på Bas.

Avis kjeller smarttelefonen

Pensjonistforbundet er en kompleks organisasjon. Selv om det politiske arbeidet rundt eldres rettigheter er ledestjernen, er lokallag, frivillig arbeid, verving, kurs, opplæring, sosiale aktiviteter og medlemsfordeler også viktige deler av forbundet.

Våren 2019 innledet vi i Bas et tettere samarbeid med Pensjonistforbundet. Det hele startet med å lage en helt ny og spisset kommunikasjonsstrategi. De ulike kommunikasjonsmålgruppene ble kartlagt, og det ble lagt strategier for hvordan man skulle kommunisere med de ulike målgruppene.

Gjennom 2020 og ut i 2021 har samarbeidet blitt ytterligere styrket, og i dag bidrar Bas som et komplett kommunikasjonsbyrå for Pensjonistforbundet.


Et helt spekter av byrå- og designtjenester

De løpende leveransene omfatter hele spekteret av byrå- og designtjenester. Vi bidrar med blant annet idéutvikling, budskapsvinkling, tekstbearbeiding, innholdsproduksjon, design, målgruppeutvelgelse, databehandling og annonsering i fysiske og digitale kanaler.

Vi er ansvarlige for layout, design og tekstbearbeiding av ulike trykksaker, som årsberetninger, rekrutteringskampanjer, nyhetsmagasiner, informasjonsmateriell og opplæringshefter.

Opplæringshefte om velferdsteknologi designet av Bas


Årsberetning designet av Bas


Nyhetsmagasin designet av Bas


Bas er en aktiv rådgiver i planlegging og gjennomføring av ny SoMe-strategi, og bidrar til å løfte forbundets kompetanse og digitale tilstedeværelse. Vi produserer nye kampanjer og aktiviteter i sosiale medier ukentlig, for å promotere webinarer og podcaster, medlemsverving og forbundets politiske budskap. Her tar vi også i bruk virkemidler som filmer og animasjoner.

Annonser FB mockup
Facebook-annonser i forbindelse med blant annet PLUSSpodden - Pensjonistforbundets podcast


Pensjonistforbundets visuelle profil

Bas jobber også med å styrke og videreutvikle Pensjonistforbundets visuelle profil. Blant annet har vi utarbeidet logo og visuell identitet for Plusspodden – Pensjonistforbundets egen podcast, og oppdatert logo og profilering i forbindelse med Pensjonistforbundets 70-års jubileum i 2021.

Ny logo i forbindelse med Pensjonistforbundets 70-års jubileum i 2021
Ny logo i forbindelse med Pensjonistforbundets 70-års jubileum i 2021
Logo til PLUSSpodden


Bas er også rådgiver og pådriver for at merkevaren til Pensjonistforbundet skal fremstå tydeligere og mer offensiv.

For Pensjonistforbundet er det ekstra viktig å være synlige i ulike medier når det skjer ting i samfunnet som de engasjerer seg i. Et eksempel er trygdeoppgjøret der Pensjonistforbundet kjemper for å få tilbake forhandlingsretten på pensjon. I forbindelse med slike hendelser har Bas bidratt med informativ animasjonsfilm og både digitale og fysiske annonser i aviser og magasiner. Se animasjonsfilmen under:

Avisoppslag i forbindelse med trygdeoppgjøret

Resultater

  • Høyt engasjement på annonsering i sosiale medier. Eksempelvis fikk webinaret «Slik tar du ansvar for egen alderdom» hele 1000 påmeldte til en kostnad på 2000 kr (2 kr per påmeldte!)
  • PLUSSpodden, som ble lansert i april 2020, har nådd hele 280 000 eldre i sosiale medier, og fått 58 000 lenkeklikk. Kostnad per klikk har vært helt nede på 0,96 kr (gjennomsnittlig CPC på tvers av alle bransjer er 15,5 NOK)