Wattever – en annerledes strømleverandør

Kunde

Wattever / Istad kraft

Prosjekt

Wattever – en annerledes strømleverandør

Tidspunkt

2020

Istad Kraft AS har store markedsandeler i hjemmemarkedet Molde og omegn. Nå ønsket de å utforske mulighetene for å ekspandere i andre deler av landet, og samtidig gå inn i et nytt marked med fokus på bærekraftig og fornybar energi.

Wattever app 2800

Istad Kraft AS har store markedsandeler i hjemmemarkedet Molde og omegn. Nå ønsket de å utforske mulighetene for å ekspandere i andre deler av landet, og samtidig gå inn i et nytt marked med fokus på bærekraftig og fornybar energi.

Wattever ladet med

Strøm på en annen måte

Strøm er vanligvis forbundet med noe som bare er der, men samtidig noe man må ha. Vi er alle avhengige av strøm i hverdagen. Men i en tid der bærekraft, miljø og klima står høyt på manges prioriteringsliste; tenker du over hvor du får strømmen din fra? Strøm er nemlig ikke likegyldig.

Det ble gjort grundige undersøkelser før prosjektet ble satt i gang. Det viste seg at valg av strømleverandør ofte er tilfeldig. I tillegg sier de fleste at de er villige til å betale ekstra for å få en garanti på at strømmen er fornybar. Etterhvert ble Wattever født – en annerledes strømleverandør. Wattever er strømleverandøren som setter bærekraft og fornybar energi høyest på dagsorden. Alt bunner ut i FN og den norske regjeringens mål om høyere andel fornybar energi innen 2030.

Wattever app mockup

Wattever er strømleverandøren som setter bærekraft og fornybar energi høyest på dagsorden

Full kontroll

Wattever er i all hovedsak en stømleverandør, men det er også en app. En app som skal bidra til oversikt og kontroll over strømforbruket. Vi kaller det grønn kontroll.

Wattever handler ikke om å være den billigste, som lenge har vært det konstante jaget i strømbransjen. Det handler om bærekraft, ansvar og annerledeshet, og om å ta et standpunkt gjennom valg av strømleverandør. Wattever er en visjon om en bedre fremtid.

Bas har vært med i prosessen helt fra starten. Vi har utviklet konseptet Wattever, merkevaren og kommunikasjonsstrategien. Vi har tett fulgt appens utvikling fra idé til skisser, design, utvikling og funksjonalitet. Bas er ansvarlig for Wattevers blogg og ulike kommunikasjonsuttak, samt annonsering i sosiale medier og andre relevante kanaler.

Appen er utviklet i samarbeid med våre søstre Netlife Design, samt teknologifirmaet Axbit i Molde.

Wattever nettside mockup

Wattever er fortsatt i en tidlig fase. Ta et standpunkt for klima – bytt til Wattever i dag!

Takk 💚

Det er på sin plass å takke Istad Kraft. For tillitten de har gitt oss. For det kreative spillerommet og friheten vi har fått gjennom hele dette prosjektet. Nå gleder vi oss alle til å løfte Wattever videre opp og frem.